AKTUALNOŚCI

TAGI
15 lipca 2022
Systemy rozmyte
W oparciu o zbiory rozmyte można zbudować rozmyty system wnioskowania. W takim systemie do modelowania implementowane są reguły rozmyte, które z kolei umożliwiają prowadzenie procesu wnioskowania rozmytego.
15 lipca 2022
Korzyści płynące z zastosowania sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw
Według Gartnera, poziom automatyzacji w procesach łańcucha dostaw podwoi się w ciągu najbliższych pięciu lat. Jednocześnie, według najnowszych badań, globalne wydatki na platformy IIoT mają wzrosnąć […]
15 lipca 2022
Modelowanie niepewności za pomocą zbiorów rozmytych
Niepewność jest obecna we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, jest nieodłącznym elementem rzeczywistości. Oznacza to, że jakakolwiek próba opisu tej rzeczywistości powinna uwzględniać występowanie niepewności.  To właśnie w potrzebie modelowania niepewności  należy upatrywać impulsu dla rozwoju teorii zbiorów rozmytych i jej późniejszym uogólnieniom.

CASE STUDY

29 czerwca 2022
OPIS PROJEKTU/Case Study – Fobaro
Fobaro Group jest międzynarodowym dystrybutorem klejów przemysłowych, surowców chemicznych i narzędzi tnących z centralą w Polsce. Jest właścicielem marki Fix Grip oraz Extrem będącej na rynku od 1996 roku. Fobaro ma w swojej ofercie wyroby renomowanych światowych producentów oraz marki własne. Kleje firmy Fobaro są stosowane w wielu branżach przemysłu, takich jak przetwórstwo papiernicze, przemysł rozlewniczy i spożywczy, budownictwo, motoryzacja, przemysł lotniczy, kolejnictwo, poligrafia oraz  produkcja obuwia. 

Już teraz

Zapisz się do newslettera

29 lipca 2022
Istota klasycznego modelu odnawiania zapasów opartego na poziomie informacyjnym – punkcie ponownego zamówienia
Podstawową cechą modelu opartego tzw. „punkt zamawiania”, zwanego również systemem zamawiania opartym na poziomie informacyjnym lub przeglądem ciągłym [3], jest warunek składania zamówienia. Decyzja o złożeniu […]
15 lipca 2022
Systemy rozmyte
W oparciu o zbiory rozmyte można zbudować rozmyty system wnioskowania. W takim systemie do modelowania implementowane są reguły rozmyte, które z kolei umożliwiają prowadzenie procesu wnioskowania rozmytego.
15 lipca 2022
Korzyści płynące z zastosowania sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw
Według Gartnera, poziom automatyzacji w procesach łańcucha dostaw podwoi się w ciągu najbliższych pięciu lat. Jednocześnie, według najnowszych badań, globalne wydatki na platformy IIoT mają wzrosnąć […]
15 lipca 2022
Modelowanie niepewności za pomocą zbiorów rozmytych
Niepewność jest obecna we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, jest nieodłącznym elementem rzeczywistości. Oznacza to, że jakakolwiek próba opisu tej rzeczywistości powinna uwzględniać występowanie niepewności.  To właśnie w potrzebie modelowania niepewności  należy upatrywać impulsu dla rozwoju teorii zbiorów rozmytych i jej późniejszym uogólnieniom.
29 czerwca 2022
OPIS PROJEKTU/Case Study – Fobaro
Fobaro Group jest międzynarodowym dystrybutorem klejów przemysłowych, surowców chemicznych i narzędzi tnących z centralą w Polsce. Jest właścicielem marki Fix Grip oraz Extrem będącej na rynku od 1996 roku. Fobaro ma w swojej ofercie wyroby renomowanych światowych producentów oraz marki własne. Kleje firmy Fobaro są stosowane w wielu branżach przemysłu, takich jak przetwórstwo papiernicze, przemysł rozlewniczy i spożywczy, budownictwo, motoryzacja, przemysł lotniczy, kolejnictwo, poligrafia oraz  produkcja obuwia. 
12 maja 2022
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment czyli czy warto dzielić się informacjami
Dla przypomnienia CPFR (ang. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) to wspólne prognozowanie, planowanie i uzupełnianie zapasów, które opiera się na porozumieniu partnerów biznesowych w zakresie stałej wymiany informacji na temat prognoz sprzedaży, zakupów i zapasów oraz planów promocji, produkcji i dostaw wraz z ustaleniem sposobów identyfikacji i wyjaśniania zaistniałych odchyleń.
6 maja 2022
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment jako narzędzie skutecznego zarządzania zapasami
CPFR (ang. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) to wspólne prognozowanie, planowanie i uzupełnianie zapasów, które opiera się na porozumieniu partnerów biznesowych w zakresie stałej wymiany informacji […]
21 kwietnia 2022
Prognozowanie popytu z wykorzystaniem sieci neuronowych
Prognozowanie popytu odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu i optymalizacji zapasów i tym samym decyduje o rentowności przedsiębiorstwa. Jest też jednym z najważniejszych elementów zarządzania łańcuchem dostaw, […]
14 kwietnia 2022
Źródła logiki nieklasycznej
Za twórcę teorii zbiorów rozmytych i logiki rozmytej uważa się Lotfiego A. Zadeha, który jako pierwszy zaproponował formalną definicję zbioru rozmytego[1].  Jednak pierwsze próby wyjścia poza […]
24 marca 2022
Zbiory rozmyte
W języku naturalnym do opisu zjawisk często posługujemy się określeniami nieprecyzyjnymi i wieloznacznymi.  Używamy określeń takich jak: wysoki wzrost, młody człowiek, niska temperatura, duże miasto itp. […]
17 marca 2022
Perspektywy zastosowania sieci neuronowych LSTM i GRU w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw jest uważane za jeden z kluczowych elementów wpływających na budowanie rynkowej przewagi konkurencyjnej. Łańcuch dostaw jest siecią, która zwykle obejmuje wiele firm […]
3 marca 2022
Istota i znaczenia zapasu zabezpieczającego i jego implikacje z błędami prognoz popytu
Zapas zabezpieczający jest utrzymywany dla zabezpieczenia przed zmiennością popytu (odchyleniami popytu od prognoz) oraz zmiennością czasu cyklu uzupełnienia zapasów. Właściwy poziom  zapasu bezpieczeństwa pozwala uniknąć sytuacji […]
15 lutego 2022
Przedziały predykcji jako kwantyfikacja prognoz z wykorzystaniem sieci neuronowej
Przedziały predykcji (PP) oferują wygodny sposób kwantyfikacji niepewności prognoz, dlatego też znalazły szerokie zastosowanie w praktyce prognozowania. PP mogą dostarczyć informacji o najlepszych i najgorszych scenariuszach, umożliwiając […]
28 stycznia 2022
Rekurencyjne sieci neuronowe
Rekurencyjne sieci neuronowe (Recursive Neural Networks, RNN) wykorzystywane są do modelowania i prognozowania zmiennych ewoluujących w czasie. W odróżnieniu od standardowych sieci neuronowych mają zdolność zapamiętania […]
19 stycznia 2022
Jak rewolucja AI zmienia biznes
Sztuczna inteligencja (AI) towarzyszy nam od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to Alan Turing zaproponował test pozwalający zbadać, czy komputer potrafi przekonać człowieka, że jest istotą […]