Wpływ dni kalendarzowych na trafność prognoz
2 października 2020
Klasyczne ujęcie błędów prognoz jako determinant skuteczności procesu prognozowania popytu i ich wykorzystanie w przypadku zastosowania sieci neuronowych
13 grudnia 2021