Prognozowanie popytu z wykorzystaniem sieci neuronowych
21 kwietnia 2022
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment czyli czy warto dzielić się informacjami
12 maja 2022