Istota klasycznego modelu odnawiania zapasów opartego na przeglądzie okresowym 
8 listopada 2022
Optymalizacja łańcucha dostaw
9 stycznia 2023