Wykorzystanie sztucznej inteligencji w prognozowaniu i optymalizacji zapasów w branży spożywczej
24 kwietnia 2023
G jak Grafy i sieci neuronowe w sztucznej inteligencji  jak modelować złożone problemy 
4 maja 2023