Przedziały predykcji jako kwantyfikacja prognoz z wykorzystaniem sieci neuronowej
15 lutego 2022
Perspektywy zastosowania sieci neuronowych LSTM i GRU w zarządzaniu łańcuchem dostaw
17 marca 2022