Wpływ wartości odstających (ang. Outlier) na wyliczenie zapasu bezpieczeństwa
25 maja 2020
(Nie) widoczność w łańcuchu dostaw
15 czerwca 2020