Budowanie zapasu sezonowego przed świątecznym pikiem sprzedaży
15 października 2020
Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania szeregów czasowych
22 grudnia 2021