L jak Lingwistyka: zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie języka naturalnego 
6 czerwca 2023
Optymalizacja zarządzania zapasami – podejście kompleksowe
13 czerwca 2023