AKTUALNOŚCI

TAGI
21 kwietnia 2022
Prognozowanie popytu z wykorzystaniem sieci neuronowych
Prognozowanie popytu odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu i optymalizacji zapasów i tym samym decyduje o rentowności przedsiębiorstwa. Jest też jednym z najważniejszych elementów zarządzania łańcuchem dostaw, […]
14 kwietnia 2022
Źródła logiki nieklasycznej
Za twórcę teorii zbiorów rozmytych i logiki rozmytej uważa się Lotfiego A. Zadeha, który jako pierwszy zaproponował formalną definicję zbioru rozmytego[1].  Jednak pierwsze próby wyjścia poza […]
24 marca 2022
Zbiory rozmyte
W języku naturalnym do opisu zjawisk często posługujemy się określeniami nieprecyzyjnymi i wieloznacznymi.  Używamy określeń takich jak: wysoki wzrost, młody człowiek, niska temperatura, duże miasto itp. […]

CASE STUDY

Już teraz

Zapisz się do newslettera

12 maja 2022
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment czyli czy warto dzielić się informacjami
Dla przypomnienia CPFR (ang. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) to wspólne prognozowanie, planowanie i uzupełnianie zapasów, które opiera się na porozumieniu partnerów biznesowych w zakresie stałej wymiany informacji na temat prognoz sprzedaży, zakupów i zapasów oraz planów promocji, produkcji i dostaw wraz z ustaleniem sposobów identyfikacji i wyjaśniania zaistniałych odchyleń.
6 maja 2022
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment jako narzędzie skutecznego zarządzania zapasami
CPFR (ang. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) to wspólne prognozowanie, planowanie i uzupełnianie zapasów, które opiera się na porozumieniu partnerów biznesowych w zakresie stałej wymiany informacji […]
21 kwietnia 2022
Prognozowanie popytu z wykorzystaniem sieci neuronowych
Prognozowanie popytu odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu i optymalizacji zapasów i tym samym decyduje o rentowności przedsiębiorstwa. Jest też jednym z najważniejszych elementów zarządzania łańcuchem dostaw, […]