AKTUALNOŚCI

TAGI
17 marca 2022
Perspektywy zastosowania sieci neuronowych LSTM i GRU w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw jest uważane za jeden z kluczowych elementów wpływających na budowanie rynkowej przewagi konkurencyjnej. Łańcuch dostaw jest siecią, która zwykle obejmuje wiele firm […]
3 marca 2022
Istota i znaczenia zapasu zabezpieczającego i jego implikacje z błędami prognoz popytu
Zapas zabezpieczający jest utrzymywany dla zabezpieczenia przed zmiennością popytu (odchyleniami popytu od prognoz) oraz zmiennością czasu cyklu uzupełnienia zapasów. Właściwy poziom  zapasu bezpieczeństwa pozwala uniknąć sytuacji […]
15 lutego 2022
Przedziały predykcji jako kwantyfikacja prognoz z wykorzystaniem sieci neuronowej
Przedziały predykcji (PP) oferują wygodny sposób kwantyfikacji niepewności prognoz, dlatego też znalazły szerokie zastosowanie w praktyce prognozowania popytu. PP mogą dostarczyć informacji o najlepszych i najgorszych scenariuszach, […]

CASE STUDY

Już teraz

Zapisz się do newslettera

14 kwietnia 2022
Źródła logiki nieklasycznej
Za twórcę teorii zbiorów rozmytych i logiki rozmytej uważa się Lotfiego A. Zadeha, który jako pierwszy zaproponował formalną definicję zbioru rozmytego[1].  Jednak pierwsze próby wyjścia poza […]
24 marca 2022
Zbiory rozmyte
W języku naturalnym do opisu zjawisk często posługujemy się określeniami nieprecyzyjnymi i wieloznacznymi.  Używamy określeń takich jak: wysoki wzrost, młody człowiek, niska temperatura, duże miasto itp. […]
17 marca 2022
Perspektywy zastosowania sieci neuronowych LSTM i GRU w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw jest uważane za jeden z kluczowych elementów wpływających na budowanie rynkowej przewagi konkurencyjnej. Łańcuch dostaw jest siecią, która zwykle obejmuje wiele firm […]