AKTUALNOŚCI

TAGI
28 stycznia 2022
Rekurencyjne sieci neuronowe
Rekurencyjne sieci neuronowe (Recursive Neural Networks, RNN) wykorzystywane są do modelowania i prognozowania zmiennych ewoluujących w czasie. W odróżnieniu od standardowych sieci neuronowych mają zdolność zapamiętania […]
19 stycznia 2022
Jak rewolucja AI zmienia biznes
Sztuczna inteligencja (AI) towarzyszy nam od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to Alan Turing zaproponował test pozwalający zbadać, czy komputer potrafi przekonać człowieka, że jest istotą […]
5 stycznia 2022
Sieci konwolucyjne
Coraz większa ilość danych jest przechowywana w postaci szeregów czasowych: indeksy giełdowe, dane klimatyczne, testy medyczne, itp. Istnieje wiele metod regresji dla szeregów czasowych. Większość z […]

CASE STUDY

Już teraz

Zapisz się do newslettera

3 marca 2022
Istota i znaczenia zapasu zabezpieczającego i jego implikacje z błędami prognoz popytu
Zapas zabezpieczający jest utrzymywany dla zabezpieczenia przed zmiennością popytu (odchyleniami popytu od prognoz) oraz zmiennością czasu cyklu uzupełnienia zapasów. Właściwy poziom  zapasu bezpieczeństwa pozwala uniknąć sytuacji […]
15 lutego 2022
Przedziały predykcji jako kwantyfikacja prognoz z wykorzystaniem sieci neuronowej
Przedziały predykcji (PP) oferują wygodny sposób kwantyfikacji niepewności prognoz, dlatego też znalazły szerokie zastosowanie w praktyce prognozowania popytu. PP mogą dostarczyć informacji o najlepszych i najgorszych scenariuszach, […]
28 stycznia 2022
Rekurencyjne sieci neuronowe
Rekurencyjne sieci neuronowe (Recursive Neural Networks, RNN) wykorzystywane są do modelowania i prognozowania zmiennych ewoluujących w czasie. W odróżnieniu od standardowych sieci neuronowych mają zdolność zapamiętania […]