Nominacja do tytułu POLSKIEJ NAGRODY INNOWACYJNOŚCI 2020
26 czerwca 2020
Wpływ dni kalendarzowych na trafność prognoz
2 października 2020