Uzyskanie dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
24 kwietnia 2020
Wpływ wartości odstających (ang. Outlier) na wyliczenie zapasu bezpieczeństwa
25 maja 2020