Istota klasycznego modelu odnawiania zapasów opartego na poziomie informacyjnym – punkcie ponownego zamówienia
29 lipca 2022
Analiza uniwersalnych wskaźników obszaru zapasów
8 listopada 2022