Perspektywy zastosowania sieci neuronowych LSTM i GRU w zarządzaniu łańcuchem dostaw
17 marca 2022
Źródła logiki nieklasycznej
14 kwietnia 2022