Zbiory rozmyte
24 marca 2022
Prognozowanie popytu z wykorzystaniem sieci neuronowych
21 kwietnia 2022