Zarządzanie zapasami i zatowarowaniem

Sztuczna inteligencja

w prognozowaniu i optymalizacji zapasów branży spożywczej

Przemysł spożywczy stanowi jedną z największych oraz najbardziej złożonych branż na świecie, z produktem końcowym obejmującym gamę od surowców po przetworzone artykuły żywnościowe. Ta rozległość obejmuje różnorodność uczestników, w tym rolników, producentów, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych oraz konsumentów. Skomplikowana struktura sektora spożywczego stwarza znaczne wyzwania w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, w tym prognozowania popytu i optymalizacji zapasów. Uczenie maszynowe stało się potężnym narzędziem, które pomaga firmom spożywczym zoptymalizować zarządzanie zapasami i procesy prognozowania, co przekłada się na zwiększoną wydajność i rentowność. 

MicrosoftTeams-image (3)

Proces prognozowania popytu

NR 1

Wyzwania

Kluczowym elementem zarządzania łańcuchem dostaw jest prognozowanie popytu. Precyzyjne prognozy umożliwiają firmom spożywczym utrzymanie odpowiednich zapasów, zaspokajając popyt konsumentów, jednocześnie unikając nadprodukcji, marnotrawstwa i zepsucia produktów. Tradycyjne metody prognozowania opierają się na danych historycznych, które mogą nie odzwierciedlać bieżących warunków rynkowych, preferencji konsumentów lub innych czynników wpływających na popyt. Efektywne zarządzanie zapasami w firmach spożywczych wymaga dostępu do danych z różnych źródeł, takich jak dane sprzedażowe czy informacje o planach promocyjnych ich klientów. Istotnym wyzwaniem jest tutaj możliwość zintegrowanego prognozowania i planowania uzupełniania zapasów, znanego jako CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment). 

Rozwiązanie

Zintegrowane prognozowanie i zarządzanie zapasami opierają się na wymianie informacji i spostrzeżeń pomiędzy partnerami biznesowymi, takimi jak producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni. Ta współpraca pozwala partnerom lepiej zrozumieć swoje operacje, wzorce popytu i poziomy zapasów, a także pracować razem na rzecz tworzenia dokładniejszych prognoz popytu. 

Jednym z kluczowych atutów CPFR jest możliwość redukcji odpadów i poprawy zrównoważonego rozwoju. W przemyśle spożywczym, odpady stanowią poważny problem, zwłaszcza w kontekście produktów łatwo psujących się, takich jak świeże produkty, mięso i nabiał, które mają ograniczony okres przydatności do spożycia. Poprzez optymalizację poziomów zapasów i redukcję nadmiaru, partnerzy biznesowi mogą zmniejszyć ilość odpadów i poprawić swoją pozycję w obszarze zrównoważonego rozwoju. 

CPFR pozwala także firmom na poprawę poziomu obsługi klienta. Poprzez współpracę w dziedzinie prognozowania i planowania uzupełniania zapasów, partnerzy biznesowi mogą zapewnić, że mają właściwe produkty we właściwych ilościach i w odpowiednim czasie. Może to przyczynić się do zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów, co z kolei prowadzi do wzrostu sprzedaży i rentowności. 

CEL

System Dature wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML) do generowania precyzyjnych prognoz popytu. Dodatkowo, posiada funkcje do zintegrowanego planowania popytu (CPFR) oraz zarządzania zapasami (np. VMR). Algorytmy zastosowane w systemie umożliwiają indywidualne podejście do prognozowania dla poszczególnych SKU, uwzględniając zarówno dane wewnętrzne organizacji (takie jak sprzedaż, promocje) jak i dane zewnętrzne (np. promocje klientów i dostawców, warunki pogodowe, itp.). Dzięki temu znacznie poprawia się jakość prognoz oraz redukuje ryzyko sytuacji braku towaru w magazynie lub nadmiaru zapasów. Dzięki dostępnym w systemie mechanizmom analizy jakości prognozowania statystycznego i eksperckiego, możliwe jest systematyczne podnoszenie jakości całego procesu. W rezultacie przekłada się to na korzyści finansowe: zwiększenie sprzedaży, marży, redukcję kosztów i poprawę płynności, a także na korzyści wizerunkowe. Innymi słowy, uzyskuje się wyższą konkurencyjność na rynku. 

Potencjalne korzyści biznesowe

Zmniejszenie błędów prognozowania o 30% do 50%.

Redukcja utraty sprzedaży nawet o 65%,

Redukcja kosztów związanych z transportem i administracją odpowiednio o 5–10% i 25–40%.

Redukcja nadmiernego zapasu od 20% do 50%. 

Opinie klientów
,,

 

 

„Aplikacja Dature Premium jest ważnym elementem naszego procesu planistycznego, którego celem jest zapewnienie dostępności naszych produktów dla naszych klientów. Z drugiej strony zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko wymagają od nas eliminowania sytuacji nadmiernego zapasu. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) dostępnej w Dature Premium oba te cele biznesowe jesteśmy w stanie realizować i stale podnosić efektywność naszych procesów.”

Agnieszka Zontek, Dyrektor Logistyki i Obsługi Klienta, Zakłady Mięsne Silesia S.A.

Skorzystaj z darmowej prognozy!

Zamów subskrypcję

Jeśli chcesz, żeby nasi eksperci przygotowali dla ciebie darmową prognozę, podaj nam swój adres e-mail.

     

    Potrzebujesz więcej informacji lub potrzebujesz pomocy z zakresu dodatkowych usług?

    Skontaktuj się z nami!