5 kwietnia 2024
Z jak Zero Emission
Podejście oparte na Zero Emission w łańcuchu dostaw (Zero Emission Supply Chain) to strategia, która dąży do całkowitego wyeliminowania emisji gazów cieplarnianych oraz innych negatywnych wpływów […]
4 kwietnia 2024
W jak Waste Management
Zarządzanie odpadami (waste management) to kompleksowy proces, który obejmuje zbieranie, transport, przetwarzanie, odzysk, oraz utylizację odpadów w sposób zapewniający minimalizację negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie […]
26 marca 2024
V jak Variables in Demand Forecasting
Variables in Demand Forecasting czyli zmienne w prognozowaniu popytu, odgrywają kluczową rolę w generowaniu wysokiej jakości prognoz. Im lepiej dobrana i zrozumiała jest lista zmiennych, tym […]