Zarządzanie zapasami i zatowarowaniem

Zarządzanie zapasami i zatowarowaniem

Nasz zespół

składa się z entuzjastów technologii AI i nauki,

posiadających wieloletnie doświadczenie w optymalizacji łańcucha dostaw i tworzeniu oprogramowania dla biznesu. Pracujemy z pasją i kreatywnością, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów.

ZARZĄD

Maciej Kowalik

Maciej Kowalik, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie otrzymał tytuł magistra na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w 1996 roku. Jest absolwentem studiów MBA o specjalności Logistyka i Łańcuch Dostaw na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, które ukończył w 2016 roku. Od samego początku swojej kariery zawodowej był związany ze światowymi liderami tworzącymi oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem: Great Plains (obecnie część Microsoft), Epicor (dawniej Scala), SAS Institute, JDA, gdzie zajmował stanowiska samodzielne i kierownicze.

Ma doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania oprogramowania do wspomagania zarządzania i zaawansowanych analiz w obszarze łańcucha dostaw jak i ich sprzedaży. Wielokrotnie wprowadzał z sukcesem nowe rozwiązania w obszarze łańcucha dostaw dla sieci detalicznych, firm dystrybucyjnych i produkcyjnych zarówno w Polsce jak i na rynkach europejskich.

Piotr Kowalik

Piotr Kowalik – jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera elektromechanika na Wydziale Elektromechanicznym w 1987 roku. Jest absolwentem studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej z Baz Danych oraz Sieci Komputerowych.

Od 1999 roku pracował w międzynarodowych firmach sektora IT gdzie zajmował stanowisko kierownika projektu. Prowadził wiele projektów m.in. w sektorze sprzedaży detalicznej, telekomunikacyjnym, ubezpieczeniowym, bankowym, energetycznym, lotniczym, również zagranicą, w krajach Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Australii.

KADRA NAUKOWA B + R

dr hab. inż. Piotr Cyplik, prof. PP

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Doktor nauk technicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn w specjalności zarządzanie i inżynieria produkcji.

Pracownik naukowy i wykładowca z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, zarządzania produkcją, zarządzania zapasami, logistyki zaopatrzenia i zakupów, zarządzania procesami oraz przedsiębiorstwem i prognozowania. Długoletni Kierownik Katedry Systemów Logistycznych oraz Prorektor w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. 

Obecnie Kierownik Zakładu Zarządzania Produkcją i Logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Autor ponad 120 publikacji naukowych z zakresu zarządzania zapasami, logistyki i zarządzania produkcją. Trener i doradca z zakresu organizacji procesów zarządzania zapasami, zarządzania zakupami, zarządzania logistyką, zarządzania produkcją. Kierownik i główny realizator ponad 50 projektów doradczych dla przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i logistycznych.

Ponad 20 letnie doświadczenie w realizacji i kierowaniu projektami badawczymi i rozwojowymi współfinansowanymi z środków UE.

prof. Tomasz Górecki

Tomasz Górecki jest profesorem (oraz prodziekanem ds. grantów i współpracy z gospodarką) w Zakładzie Statystyki Matematycznej i Analizy Danych Wydziału Matematyki i Informatyki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą metod sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy szeregów czasowych oraz ich zastosowań.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z przemysłem, m.in. Lidl, Samsung, PWN, OLX i Allegro, gdzie pracował m.in. nad systemami prognozującymi popyt i zapasy, nad inteligentnymi systemami głosowymi oraz systemami rekomendacyjnymi. Ponadto od lat współpracuje ze specjalistami w innych dziedzinach nauki m.in. ekonomii, chemii, geografii czy transportu łącząc praktykę z teorią. Jest autorem przeszło 80 prac naukowych i 3 opracowań książkowych.

dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Dr inż. Stanisław Krzyżaniak do 2019 r. pracował w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Jednocześnie wykładał w Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, gdzie pracował jako etatowy pracownik naukowo-dydaktyczny do kwietnia 2022. Po zakończeniu tej formy zatrudnienia kontynuuje współpracę z Wyższą Szkołą Logistyki zarówno na polu dydaktycznym jak i badawczym

W działalności badawczej, dydaktycznej i doradczej zajmuje się m.in. modelowaniem, symulacją oraz optymalizacją procesów związanych z gospodarką zapasami. Autor wielu publikacji z zakresu logistyki – naukowych i popularyzatorskich (łącznie ponad 80 pozycji w czasopismach i materiałach konferencyjnych). Współredaktor naukowy dwóch pozycji książkowych, autor i współautor czterech podręczników z zakresu logistyki i zarządzania zapasami. Prelegent podczas kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych. Od 1996 roku prowadzi różnego rodzaju szkolenia, seminaria i wykłady na studiach podyplomowych w tym obszarze.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego i był członkiem Zarządu tej organizacji do czerwca 2021 roku. Jako reprezentant PTL, w latach 1998 - 2010 należał do  Zarządu Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA). W latach 1999 – 2019 należał do Europejskiej Rady ds. Certyfikacji w Logistyce (ECBL) i był członkiem Zarządu tej organizacji, a w latach 2005 – 2010 Przewodniczącym Zarządu. Był współorganizatorem stworzonego w 2000 roku Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.

dr Marcin Bartkowiak

Dr Marcin Bartkowiak, adiunkt w Katedrze Matematyki Stosowanej w Instytucie Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Opiekun specjalności Inżynieria finansowa. W swoich badaniach zajmuje się szeroko pojętymi finansami ilościowymi i modelowaniem szeregów czasowych.

Interesuje go szczególnie problematyka związana z prognozowaniem różnych typów szeregów czasowych oraz efektywnością algorytmów optymalizacyjnych. Pracował w projektach dla Comarch S.A., MGW Corporate Consulting Group, Darkpool One.