Polityka prywatności i cookies

 

Informacje ogólne

Korzystając z Serwisu lub z dostarczanych przez Smartstock Sp. z o.o. rozwiązań powierzasz nam swoje dane osobowe. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest poszanowanie Twojego prawa do prywatności, dlatego też dbamy o to, aby dane, do których uzyskamy dostęp były przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do korzystania z naszych usług, a także w pełni niedostępne dla podmiotów do tego nieupoważnionych.

Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, czego możesz się spodziewać, gdy udostępniasz nam swoje dane.

Zapoznając się z poniższą treścią dowiesz się m.in. o tym:

 • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • w jakim celu to robimy
 • czy podanie danych jest konieczne
 • jak długo przechowujemy Twoje dane
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych
 • jakie przysługują Ci uprawnienia

Procesy związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa oraz legalności przetwarzania na poziomie odpowiednim do obowiązującego w Polsce prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli tzw. RODO.

Administrator Danych Osobowych

Podmiotem decydującym o celach i sposobach wykorzystania Twoich danych (czyli ich administratorem zgodnie z przepisami RODO) jest Smartstock Sp. z o.o. z Poznania, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000802331.

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami:

 • biuro@dature.cloud
 • lub tradycyjnie na: ul. Królowej Jadwigi 43, 61-817 Poznań

Bezpieczeństwo

Sumiennie podchodzimy do kwestii ochrony dotyczących Cię danych i stale rozwijamy nasze systemy, aplikacje i procesy bezpieczeństwa. Korzystamy również z najwyższych standardów, aby wspierać utrzymywanie solidnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy wyłącznie te dane, które nam udostępniłeś i oznaczmy jako wymagane. Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych jest przekazywana nam bezpośrednio z uwagi na jeden, z następujących powodów:

 • jesteś naszym Klientem lub Użytkownikiem dostarczanych przez nas rozwiązań
 • obsługujemy jako podmiot przetwarzający Klienta, który jest administratorem Twoich danych i dane te zostały nam udostępnione w zakresie wiążącej nas z Klientem współpracy
 • złożyłeś nam skargę lub zapytanie
 • złożyłeś nam prośbę o informację
 • brałeś udział w organizowanym przez nas wydarzeniu
 • reprezentujesz swoją organizację

W związku z korzystaniem z Portali społecznościowych będziemy także przetwarzać: 
• imię i nazwisko (w tym nazwa profilu) Użytkownika oraz 
• dane, do których uzyskaliśmy dostęp po wyrażeniu zgody przez Użytkownika 
w zależności od jego ustawień prywatności lub dane przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego w ramach prowadzonej na danym portalu społecznościowym akcji marketingowej (np. Linkedin Lead Gen Forms), m.in.: numer telefonu oraz inne dane kontaktowe podane lub upublicznione przez użytkownika, oraz dane takie jak: zainteresowania, deklarowana lokalizacja, komentarze, polubienia, dane demograficzne, wizerunek, zdjęcia, filmy, sieci społecznościowe i powiązania, oraz 
• inne informacje podane przez Użytkownika w treści opublikowanych komentarzy. 
Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Ciebie. 
Dane osobowe Użytkowników są również przetwarzane w sposób nienależny od Nas przez podmiot prowadzący dany serwis społecznościowy na których umieszczone są Nasze Portale społecznościowe. W celu uzyskania informacji na temat zakresu pozyskiwanych danych, zasad i podstaw prawnych ich przetwarzania, a także okresów retencji, należy zapoznać się 
z właściwą polityką prywatności, z którą możesz się zapoznać tu: 
• LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL 

Podstawy przetwarzania

W każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, musimy posiadać tzw.  „podstawę prawną”. Podstawy prawne wynikają wprost z przepisów prawa (RODO), poniżej znajdują się te na których bazujemy:

 • Zgoda: wskazałeś nam, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w określonym celu np. w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym
 • Uzasadnione interesy: tylko wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia przez nas działalności i nie koliduje to z prawem do poszanowania Twojej prywatności np. w celu ulepszania jakości naszych usług
 • Wykonanie umowy: musimy przetworzyć Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci zamówione usługi
 • Roszczenia prawne: wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony przysługujących roszczeń prawnych
 • Zobowiązanie prawne: wtedy, gdy na gruncie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych

Jak wykorzystujemy posiadane dane osobowe?

Posiadane informacje wykorzystujemy jedynie w celu w jakim zostały zgromadzone. Jest wiele sposobów i możliwości wykorzystania dotyczących Cię danych osobowych w zależności od tego, jak wchodzisz w interakcję z nami. Przykładowo, jeśli nie przekażesz nam swoich danych, nie będziemy mogli w ten sposób nawiązać z Tobą kontaktu lub też nie będziemy mogli umożliwić Ci korzystania z dostarczanych przez nas rozwiązań lub usług.

Możemy też chcieć opowiedzieć Ci o naszych ofertach, pomysłach, produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Jeśli mamy na to Twoją zgodę lub jest to w naszym uzasadnionym interesie, możemy to zrobić za pośrednictwem aplikacji, SMS-em lub innymi środkami komunikacji elektronicznej. Nie wysyłamy Ci wiadomości marketingowych, jeśli tego nie chcesz, ale jeśli korzystasz z dostarczanych przez nas usług możemy skierować do Ciebie wiadomości związaną z tą usługą.

W związku z korzystaniem z Portali społecznościowych przetwarzamy przede wszystkim: 
a) w celu właściwego zarządzania profilem w tym publikowania informacji o usługach 
i produktach na portalach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
b) w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych w tym udostępniania Użytkownikom otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych, w szczególności o produktach, usługach i konkursach organizowanych za pośrednictwem portalu społecznościowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

W przypadku serwisu Linkedin, w zakresie prowadzonych w nim akcji marketingowych, dane osobowe użytkowników przetwarzane mogą być również w zakresie: 
a) nawiązywania relacji biznesowych na żądanie użytkownika za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w ramach prowadzonej akcji marketingowej produktów i usług własnych wynikających z podjęcia działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
b) udzielania odpowiedzi na pytania lub skargi kierowane do Nas za pośrednictwem portalu społecznościowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w szczególnych sytuacjach również: 
c) w celu obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających lub związanych z korzystaniem przez Użytkowników z portali społecznościowych, nawiązanych relacji biznesowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Kto może posiadać dostęp do Twoich danych?

Oprócz Nas dostęp do Twoich danych może posiadać szereg podmiotów. Mogą być to dostawcy usług z którymi współpracujemy, a którzy pomagają nam w dostarczaniu produktów i usług, których od nas oczekujesz bądź wspierają nas w prowadzonej działalności. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i muszą spełnić wysokie standardy bezpieczeństwa. Udostępniamy tylko te informacje, które pozwalają im świadczyć nam usługi lub ułatwiać ich świadczenie Tobie.

W niektórych okolicznościach możemy być też prawnie zobowiązani do udostępniania informacji o Tobie – na przykład na mocy orzeczenia sądu, przepisów prawa lub decyzji organu publicznego. W każdym przypadku upewniamy się, że mamy legalne podstawy do dzielenia się informacjami o Tobie i dokumentujemy nasze decyzje.

Przekazanie danych do tzw. państwa trzeciego.

W zakresie realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W każdym przypadku, gdy Twoje dane będą mogły się znaleźć poza EOG poinformujemy Cię o tym.

Jak długo zachowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane jedynie przez okres ściśle określony i niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nigdy nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. Jednak w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych nawet przez okres do 6 lat od zakończenia relacji z uwagi na okresy przedawnienia roszczeń prawnych czy obowiązujące przepisy prawa np. podatkowe.

Czy istnieje obowiązek podania danych?

Podanie danych jest niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia, świadczenia usługi lub przesłania zamówionej informacji.

Do przeglądania treści Serwisu nie jest wymagane podanie jakichkolwiek danych.

Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem

Zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych przysługują Ci konkretne uprawnienia wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo dostępu

Masz prawo dowiedzieć się, czy i jak używamy lub przechowujemy Twoje dane osobowe – tzw. prawo dostępu. Korzystając z tego prawa możesz poprosić nas również o kopię Twoich danych.

Prawo sprostowania

Możesz kwestionować dokładność przetwarzanych przez nas danych i prosić o ich poprawienie. Jest to tak zwane „prawo do sprostowania”. Jeśli Twoje dane są niekompletne, możesz też poprosić nas o ich uzupełnienie np. dodając nowe informacje.

Prawo do usunięcia danych

Możesz poprosić nas, byśmy usunęli Twoje dane i w niektórych okolicznościach musimy to zrobić. Uprawnienie to jest znane też jako tzw. „prawo do bycia zapomnianym”. Prawo to nie jest absolutne i ma zastosowanie m.in. w następujących okolicznościach, gdy:

 • nie potrzebujemy już Twoich danych
 • początkowo wyraziłeś zgodę na przetwarzania, ale teraz ją wycofałeś
 • sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twoich danych
 • przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem

Możemy odmówić Ci prawa do „bycia zapomnianym” w następujących okolicznościach:

 • kiedy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania Twoich danych
 • przechowywanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz uprawnienie do ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, szczególnie w przypadku jeśli obawiasz się o prawdziwość danych lub sposób ich użycia. Jeśli to konieczne, możesz również skierować wniosek o usunięcie niektórych informacji o Tobie. Prawo to jest ściśle powiązane z twoimi uprawnieniami do kwestionowania dokładności Twoich danych i możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec ich użycia.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu (wykorzystywaniu) Twoich danych. Jeśli Twój sprzeciw będzie zasadny, musimy zaprzestać używania Twoich danych w celu w którym pierwotnie były one przetwarzane, chyba że jesteśmy w stanie podać powody uzasadniające dalsze wykorzystanie Twoich danych pomimo skierowanych zastrzeżeń.

Masz absolutne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. W tym wypadku jeżeli się sprzeciwisz bezwzględnie zaprzestaniemy używania Twoich danych w tym celu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych w sposób dostępny i możliwy do odczytania na komputerze np. jako plik csv. Masz również prawo poprosić nas o przeniesienie Twoich danych do innego podmiotu –  zrobimy to, jeśli przeniesienie jest, jak mówi RODO „ technicznie wykonalne”. Prawo to dotyczy tylko informacji, które nam przekazałeś, a przetwarzanie ich odbywa się w formie elektronicznej.

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa jej cofnięcia w każdym, dowolnym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami, jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a my odpowiemy.

Jeśli pozostaniesz niezadowolony wobec treści odpowiedzi bądź realizacji przysługującego Ci uprawnienia, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Realizacja Twoich uprawnień

Możesz poprosić o realizację przysługujących Ci uprawnień w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. Jeśli przekażesz nam swoją prośbę ustnie, zalecamy, abyś przesłał ją również na piśmie lub w wiadomości email, aby zapewnić wyraźny ślad korespondencji. Dostarczy to nam również wyraźnych dowodów na Twoje działania i pozwoli odpowiedzieć zgodnie z treścią Twoich oczekiwań w jak najkrótszym terminie.

Nie pobieramy opłat za realizację Twoich uprawnień i staramy się przekazywać informacje w terminie nie dłuższym niż miesiąc – jeżeli okaże się, że będziemy potrzebować więcej czasu poinformujemy Cię o tym.

 

Pliki Cookies

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • świadczenia usług Serwisu
 • ułatwienia korzystania z Serwisu
 • późniejszej identyfikacji w przypadku ponownego połączenia z urządzeniem, na którym zostały zapisane
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury oraz zawartości
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Rodzaje Cookies

W ramach serwisów wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • „trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony
  w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
 • „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika
 • „własne” – zamieszczane przez Serwis
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

 

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania
 • czas wysłania odpowiedzi
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika
 • Informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.