Zarządzanie zapasami i zatowarowaniem

Zarządzanie zapasami i zatowarowaniem

Prognozowanie popytu

Wszystko, czego potrzebujesz, aby trafnie prognozować

 

Oprogramowanie DATURE zapewnia automatyczną funkcję prognozowania popytu na poszczególne towary w zależności od typu rotacji w każdej Twojej lokalizacji. Nasze prognozy pomogą Ci odkryć trend sprzedaży i sezonowość oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.

Wyższa trafność prognoz

Niezależnie czy zarządzasz setkami czy dziesiątkami tysięcy SKU nasza skalowalna platforma oparta o chmurę obliczeniową Microsoft Azure pozwala na szybkie generowanie i wyświetlanie rezultatów prognozy, co oszczędza Twój czas i pozwala podejmować lepsze decyzje. Nasze rozwiązanie wykorzystuje Artificial Intelligence (AI) oraz Machine Learning (ML) do symulacji wielu modeli prognostycznych i wyboru tego najlepszego w danym momencie dla każdego Twojego SKU, zapewniając trafniejsze prognozowanie popytu.

Dziesiątki zaoszczędzonych godzin

Dature nie tylko podnosi jakość prognoz, ale także redukuje żmudną pracę manualną. Nawet najlepszy model prognostyczny może generować prognozy obarczone wysokim błędem, jeśli dane wsadowe zawierają szum w postaci promocji, pojedynczych dużych zamówień klientów czy braku sprzedaży będącej wynikiem sytuacji out-of-stock. Zastosowanie mechanizmów uczenia maszynowego do imputacji danych pozwala na zmniejszenie wpływu szumu na jakość prognoz i oszczędność czasu na wykonywanie tych operacji manualnie. Kiedy wysoka jakość idzie w parze z automatyzacją, lepsze decyzje można podejmować w krótszym czasie. Zaoszczędzony czas możesz zainwestować w inne działania operacyjne.

ZOBACZ KALKULATOR KORZYŚCI BIZNESOWYCH

Żadna szansa sprzedażowa nie zostaje pominięta

Trafność prognoz związana jest z właściwym dopasowaniem modelu do wzorca popytowego. Jeśli Twoje produkty zachowują się w odmienny sposób w ciągu roku, niezależnie do typowej sezonowości, to z pewnością masz do czynienia z wpływem tzw. dni kalendarzowych na swoją sprzedaż. Uwzględnienie wpływu dni kalendarzowych we wzorcach popytowych pozwala na redukcję zjawisk out-of-stock i utrzymanie lojalności Twoich klientów. Wykorzystanie uczenia maszynowego do radzenia sobie z ruchomymi dniami kalendarzowymi np. świętami Wielkanocnymi oszczędza czas na analizowanie danych i ogranicza błąd związany z przeoczeniem istotnych dla Twojego biznesu zwyżek popytu.

Lepsze decyzje marketingowe

Rosnące portfolio produktów wpływa nie tylko na ilość utrzymywanych w ofercie grup asortymentowych, ale także liczbę produktów dostępnych w każdej grupie. Na pewno dużo czasu zajmuje Ci analizowanie tego czy zachowują się one podobnie. Inne ważne zagadnienie to ich wzajemny wpływ na siebie. Wizualizacja sprzedaży historycznej i prognoz poszczególnych grup oraz produktów względem siebie, z uwzględnieniem wpływu dni kalendarzowych i promocji pozwala łatwo ocenić relacje między nimi i podejmować lepsze decyzje co do działań marketingowych i sprzedażowych w przyszłości.

Kompletne rozwiązania

do optymalizacji zapasów i zatowarowania

 

DATURE dostarczy Ci informacji potrzebnych do utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów we właściwym czasie. Uwzględniając popyt w kolejnych okresach, terminy realizacji dostaw, stan zapasu i ograniczenia logistyczne poprawisz dostępność towaru i zmniejszysz ryzyko utraty sprzedaży. Jednocześnie unikniesz nadmiernego zapasu i zamrożenia kapitału obrotowego.

Automatyzuj proces i koncentruj się tylko na wyjątkach

Analizowanie szerokiego portfolio zapasów i podejmowanie decyzji o zatowarowaniu na bazie wielu systemów i arkuszy kalkulacyjnych wymaga sporo czasu i wysiłku. Dature automatyzuje proces generowania prognoz i rekomendacji zatowarowania oferując przy tym zestaw alertów powiadamiających o sytuacjach wymagających szczególnej uwagi tj. ryzykach wystąpienia out-of-stock i overstock.

Działaj efektywniej niż twoja konkurencja

Nasze rozwiązanie do optymalizacji zapasów wykorzystuje zaawansowane algorytmy uwzględniające Twoje ograniczenia w łańcuchu dostaw oraz wymagany poziom obsługi popytu (Service Level). Dzięki temu Twoje decyzje biznesowe będę trafniejsze, a Twoja firma będzie mogła rosnąć szybciej niż konkurencja.

Optymalizuj zapas bezpieczeństwa

Decyzje o wysokości zapasu bezpieczeństwa powinny być zawsze dostosowane do aktualnych zachowań popytu, ich zmienności oraz Twoich celów biznesowych. Ręczne sterowanie tym procesem jest bardzo uciążliwe i prowadzi do nieoptymalnych decyzji. Nasze uczenie maszynowe dynamicznie kalkuluje statystyczny zapas bezpieczeństwa i wiąże jego wysokość z wymaganym przez Ciebie poziomem dostępności każdego z twoich produktów w każdej lokalizacji. Dzięki temu redukujesz ryzyko sytuacji out-of-stock i overtock. Twoi klienci są bardziej zadowoleni, a Twoje przychody i zyski rosną.

ZOBACZ KALKULATOR KORZYŚCI BIZNESOWYCH

Zabezpiecz się przed sezonowym ograniczeniem dostępności towarów

Sezonowe wzrosty popytu powodują czasowe ograniczenia w dostępności towarów wynikające z tego, że zasoby Twoich dostawców są w 100% wykorzystane. Jeśli nie chcesz stracić klientów to z pewnością wartym rozważenia jest gromadzenia zapasu sezonowego z wyprzedzeniem. Nasze rozwiązanie pomoże Ci w tym generując rekomendacje zatowarowania przed sezonem, abyś w sezonie mógł z powodzeniem dostarczyć swoim klientom towar, którego potrzebują.

Uwzględniaj wiedzę ekspercką w decyzjach

Otoczenie gospodarcze jest bardzo dynamiczne, a wzorce zachowań Twoich klientów z przeszłości mogą się zmieniać pod wpływem nieoczekiwanych zdarzeń. W takich sytuacjach statystyczne prognozy popytu mogą okazać się nietrafne. Jeśli twój konkurent zamknął okresowo działalność, albo właśnie pozyskałeś nowego, dużego klienta to wiedzę taką możesz wprowadzić do naszego systemu w formie własnej prognozy i skorygować wyliczony popyt statystyczny. Nasz mechanizm optymalizacji zapasów uwzględni tą informację przy generowaniu rekomendacji zatowarowania.