13 czerwca 2023
Optymalizacja zarządzania zapasami – podejście kompleksowe
Część II – przykładowy model optymalizacji Proste modele optymalizacyjne dotyczą zazwyczaj określenia optymalnej wielkości zamówienia i są oparte na koncepcji tzw. ekonomicznej wielkości zamówienia (economic order […]
9 czerwca 2023
Optymalizacja zarządzania zapasami – podejście kompleksowe
Część I – założenia do budowy modeli optymalizacyjnych Zapasy stanowią niezwykle ważny komponent w przepływie dóbr w systemie logistycznym. Sterowanie ich uzupełnianiem i utrzymywaniem wpływa na […]
22 maja 2023
Wykorzystanie AI do prognozowania popytu i optymalizacji zapasów w branży chemicznej
Część 1 Prognozowanie popytu i optymalizacja zapasów mają kluczowe znaczenie dla branży chemicznej, która boryka się z dużą zmiennością, niepewnością i złożonością łańcucha dostaw. Niektóre z […]