Zarządzanie zapasami i zatowarowaniem

Zarządzanie zapasami i zatowarowaniem

Produkt Dature Enterprise jest efektem prac badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla projektu pt: „Stworzenie oprogramowania do poprawy trafności prognoz i optymalizacji zapasów z perspektywy odbiorcy i dostawcy współpracujących w ramach łańcucha dostaw przy zastosowaniu rozmytych, głębokich sieci neuronowych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Więcej na temat projektu na stronie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROGNOZOWANIU POPYTU
I OPTYMALIZACJI ZAPASÓW W DATURE ENTERPRISE.

Jak działa

Dature Enterprise?

Aplikacja wykorzystuje modele predykcyjne i preskryptywne oparte o sieci neuronowe do prognozowania popytu i analizy zapasów. W praktyce Dature Enterprise pozwala przedsiębiorstwom na wykorzystanie szerokiego spektrum czynników wewnętrznych np. promocje, jak i zewnętrznych np. wskaźniki makroekonomiczne, do modelowania danych w procesie prognostycznym. 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego oparte jest o technologię chmurową. Zastosowanie głębokich, rozmytych sieci neuronowe do oszacowania przyszłego popytu wpływa na znaczne poprawienie trafności prognoz oraz ograniczenie czasu przeznaczonego na ich przygotowanie.

Jakie korzyści

Dature Enterprise wniesie do Twojego biznesu?

Zwiększysz lojalność klientów oraz wykorzystasz pojawiające się szanse sprzedażowe dzięki szybkiemu wychwyceniu sygnałów popytowych.

Poprawisz kondycję finansową, poprzez uwolnienie kapitału zamrożonego w nadmiernym zapasie oraz zmniejszenie ryzyka utraty sprzedaży i marży.

Zaoszczędzony czas na planowanie będziesz mógł wykorzystać na działania operacyjne.

Chcesz budować przewagę konkurencyjna w oparciu o innowacje i technologię ?

Zapisz się na naszą listę Early Adopters.