7 lutego 2024
Nowoczesny Łańcuch dostaw od A do Z: A jak Activity-Based Costing
Metoda liczenia kosztów oparta na Activity-based costing (ABC) jest szczególnie użyteczna w analizie kosztów w łańcuchu dostaw pod kątem poszukiwania optimum kosztowego. ABC umożliwia bardziej precyzyjne […]
22 maja 2023
Wykorzystanie AI do prognozowania popytu i optymalizacji zapasów w branży chemicznej
Część 1 Prognozowanie popytu i optymalizacja zapasów mają kluczowe znaczenie dla branży chemicznej, która boryka się z dużą zmiennością, niepewnością i złożonością łańcucha dostaw. Niektóre z […]
19 maja 2023
I jak Internet: jak sztuczna inteligencja wpływa na nasze codzienne korzystanie z sieci? 
Sztuczna inteligencja (AI) to technologia, która coraz bardziej wpływa na nasze życie. W dzisiejszym świecie Internetu i technologii, AI odgrywa kluczową rolę w zmienianiu sposobu, w […]