12 lutego 2024
D jak Dead Stock
Dead stock, czyli dosłownie martwy zapas, to produkty, które nie znajdują nabywców w oczekiwanym czasie lub w ogóle nie są sprzedawane. Wpływa to negatywnie na efektywność […]
9 lutego 2024
C jak cash to cash cycle
Cykl cash to cash cycle to okres pomiędzy momentem, w którym firma płaci swoim dostawcom za zapasy, a otrzymaniem gotówki od klientów. Koncepcja ta służy do […]
8 lutego 2024
B jak Break-event-point
Metoda punktu równowagi (break-even point) jest narzędziem wykorzystywanym do optymalizacji zapasów w łańcuchu dostaw. Jest to punkt, w którym koszty posiadania zapasów równają się korzyściom z […]