8 listopada 2022
Istota klasycznego modelu odnawiania zapasów opartego na przeglądzie okresowym 
Podstawową cechą opisywanego modelu jest to, że zamówienie składane jest w określonym cyklu o stałym okresie przeglądu (ang. ROC – Re-order Cycle). Wielkość zamówienia w tym […]
8 listopada 2022
Analiza uniwersalnych wskaźników obszaru zapasów
W kontekście modelowania gospodarki zapasami przedsiębiorstwa bardzo istotną kwestią jest jego opomiarowanie. Wyznaczenie wskaźników pozwala na zbadanie efektów funkcjonowania poszczególnych modeli odnawiania zapasów. Wybór najlepszego wariantu […]
29 lipca 2022
Istota klasycznego modelu odnawiania zapasów opartego na poziomie informacyjnym – punkcie ponownego zamówienia
Podstawową cechą modelu opartego tzw. „punkt zamawiania”, zwanego również systemem zamawiania opartym na poziomie informacyjnym lub przeglądem ciągłym [3], jest warunek składania zamówienia. Decyzja o złożeniu […]