9 lutego 2024
C jak cash to cash cycle
Cykl cash to cash cycle to okres pomiędzy momentem, w którym firma płaci swoim dostawcom za zapasy, a otrzymaniem gotówki od klientów. Koncepcja ta służy do […]
23 listopada 2023
Sztuczna inteligencja w planowaniu popytu i Optymalizacji zapasów w okresie Black Friday 
Black Friday w branży e-commerce wiąże się nie tylko z ogromnym wzrostem popytu, ale również z wyzwaniami w zakresie zarządzania zapasami i prognoz. Sztuczna inteligencja (AI) […]
6 listopada 2023
Jak zwiększyć zysk firmy – AI w prognozowaniu popytu dla dyrektorów finansowych 
Sztuczna Inteligencja (AI) odgrywa znaczącą rolę w podnoszeniu efektywności finansowej w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, co można zilustrować przy użyciu analizy schematu DuPonta. Schemat ten jest […]