S jako Społeczeństwo: jaki jest wpływ sztucznej inteligencji na naszą kulturę, politykę i etykę? 
19 lipca 2023
U jak uczenie maszynowe: jak sztuczna inteligencja wykorzystuje algorytmy i statystykę do rozwiązywania problemów? 
2 sierpnia 2023