P jak Personal Assistant: jak sztuczna inteligencja ułatwia nam życie codzienne poprzez głosowe interfejsy użytkownika?  
4 lipca 2023
Q jako Quantum computing: czy komputery kwantowe będą przyszłością sztucznej inteligencji? 
7 lipca 2023