Korzyści płynące z zastosowania sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw
15 lipca 2022
Istota klasycznego modelu odnawiania zapasów opartego na poziomie informacyjnym – punkcie ponownego zamówienia
29 lipca 2022