Klasyczne ujęcie błędów prognoz jako determinant skuteczności procesu prognozowania popytu i ich wykorzystanie w przypadku zastosowania sieci neuronowych
13 grudnia 2021
Sieci konwolucyjne
5 stycznia 2022